شعار

هدف از رشد اقتصادی بالا بردن سطح زندگی مردم است

اعلامیه ها همه مطالب

تیتر منتخب مدیریت

اگر مدیریت را علم و هنر بدانیم و اقتصاد را نیاز روزمره جامعه و هدف بلند مدت در امور زندگی ، آینده نگری می طلبد آحاد جامعه به آن توجه ویژه داشته باشند. که تلفیق مدیریت و اقتصاد و اتصال این حلقه به فن و مهندسی در برنامه زندگی افراد را به جامع نگری سوق خواهد داد ، که آینده آن پایداری و اعتدال ، آرامش و در نهایت ،توانمندی اقتصادی بروز و ظهور خواهد کرد.

اخبار و مقالات همه مطالب