کشاورزی

باغبانی

خدمات : تامین نهال ، گل و گیاه ،اصلاح شده و شناسنامه دار،تامین نهاده ها ،کود ، سم ، تامین تجهیزات

و تهیه طرحهای الگوی کشت  و مدیریت باغ

مشاوره: کاشت،داشت،برداشت

آموزش : کاشت،داشت،برداشت ،تهیه طرح ،طراحی،مدیریت باغ

زراعت

خدمات : تامین تجهیزات،مکانیزاسیون ادوات،نهادها،کود،سم وبذر اصلاح شده

مشاوره : کاشت ،داشت،برداشت و ارایه برنامه استراتژی کشت و مدیریت مزرعه

آموزش : کاشت،داشت،برداشت ،تهیه طرح ،طراحی،مدیریت مزرعه

آب و خاک و آبیاری تحت فشار

خدمات : انجام طرحهای آب و خاک شامل تسطیح اراضی ، احیاء قنوات،آبرسانی،آبیاری تحت فشار،آبیاری کم فشار،آبیاری قطره ایی، آبیاری زیر سطحی،سدها و بندهای خاکی،استخر ذخیره آب پلی اتیلن،

مشاوره : طراحی سیستم،ارایه طرحهای مدیریت شبکه آب و آبرسانی و استراتژی مدیریت آب مزرعه.

آموزش : آموزش مدیریت مزرعه در حوزه آبیاری تحت فشار استخر

فضای سبز

خدمات: طراحی و اجرای طرحهای فضای سبز،برنامه الگوی کشت در غالب باغ،پارک،ویلا

مشاوره: در قالب حوزه های شهری تامین نهال مکانیزاسیون

حوزه شهری: تامیین نهال و نهاد ها،مکانیزاسیون،ابزارآلات،ماشین آلات

مبلمان شهری : معماری پایدار فضای سبز،با استفاده از ظرفیتهای انرژی پاک و نوین

گیاهان دارویی

خدمات : تهیه و تامیین با کیفیت ترین دمنونش های گیاهی

مشاوره : تهیه پک های صادراتی بصورت کلی و جزیی

آموزش : مشاوره طب سنتی و گیاهی و برنامه استفاده از ظرفیتهای سلامت در حوزه گیاهان دارویی و درمانهای گیاهی

گیاه پزشکی

خدمات : ارایه خدمات گیاه پزشکی،تامین سموم شیمیایی و بیولوژیک، مکمل های  گیاهی ، تهیه طرحهای مبارزه با آفات

مشاوره : ارایه خدمات مشاوره در حوزه سموم، دفع آفات و گیاه پزشکی و تهیه برنامه جامع مبارزه با آفات

آموزش : آموزشهای مرتبط با حوزه گیاه پزشکی سموم ،آفات و000

ماشین آلات کشاورزی

تهیه و تامین ابزار آلات و ماشین آلات کشاورزی