مدیریت

شامل مشاوره و آموزش در حوزه های اقتصاد و مدیریت که برخی از این حوزه ها عبارتند از:

مدیریت کارکنان  , دانش مدیریت , سخنرانی و فن بیان , مدیریت کسب کار

مدیر حسابرسی , مدیر فروشگاه , متصدی امور مالی , آشنایی با بورس

تحلیل گر بازارهای بین المللی , مدیریت بازاریابی و فروش

مدیریت زنجیره تامین , مدیریت تحول , سیستم های اطلاعات مدیریت

مدیریت دانش , مدیریت پروژه , مدیریت سرپرستی سازمان

مدیریت اخلاق حرفه ای , کار افرینی , مدیریت زمان

مدیریت تصمیم گیری و تصمیم سازی

ITمفاهیم , اصول مذاکره